Disclaimer voor Slimmedeuroplossing.nl  

Deurmeesters B.V. (Kamer van Koophandel: 64296105 ), hierna te noemen Slimmedeuroplossing.nl , verleent u hierbij toegang tot www.Slimmedeuroplossing.nl  en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Slimmedeuroplossing.nl  behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Slimmedeuroplossing.nl spant zich in om de inhoud van Slimmedeuroplossing.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op Slimmedeuroplossing.nl  geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten  geen overeenkomst claimen met Slimmedeuroplossing.nl  .

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Slimmedeuroplossing.nl  .

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Slimmedeuroplossing.nl , behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.