CESeasy licentie kaart organisatie 100 extra medewerkers

CESeasy licentie organisatie is primair bedoeld voor organisaties welke gedeeld sleutelbeheer willen uitvoeren. Een organisatie hoeft zelf niet over sloten te beschikken. Op basis van een sleutel die een organisatie via het beheerplatform van een sloteigenaar ontvangt kan zij groepen medewerkers toegang geven bij het bij de ontvangen sleutel behorende ‘slot’.

Een beheerder met de functie ‘Organisatiebeheer’ heeft de volgende mogelijkheden:

  • Tot max. 100 medewerkers aanmaken en muteren.
  • Groepen aanmaken en muteren.
  • Medewerkers in groepen indelen.
  • Ontvangen sleutels aan groepen koppelen.
  • Gebeurtenissen logging inzien

Standaard wordt er onder het tabblad ‘Organisatiebeheer’ door toevoeging van de CESeasy licentie organisatie één organisatie aangemaakt. Indien gewenst kunnen op een account voor ‘Organisatiebeheer’ meerdere organisaties worden beheerd.

Organisaties welke zelf ook over sloten beschikken, kunnen ‘Organisatiebeheer’ desgewenst combineren met ‘Sloteigenaar’ of ‘Gebouwbeheer’. Daarbij zijn de volgende mogelijkheden beschikbaar:

  • Een ‘sloteigenaar’ kan uitbreiden naar ‘organisatiebeheerder’
  • Een ‘gebouwbeheerder’ (is ook altijd ‘sloteigenaar’) kan uitbreiden naar ‘organisatiebeheerder’.
  • Een ‘organisatiebeheerder’ kan uitbreiden naar ‘gebouwbeheerder’ (en is daarmee ook ‘sloteigenaar’)
  • Voor het toevoegen en activeren van een extra ‘organisatie’ is een nieuwe prepaid code nodig.

Uitgeven van digitale sleutels aan organisaties

Indien een ‘Sloteigenaar’ een digitale sleutel wil uitgeven aan een organisatie, zodat betreffende organisatie gedeeld sleutelbeheer op het bijbehorende ‘slot’ kan uitvoeren, moet de daarvoor benodigde optie worden ingeschakeld met behulp van een daarvoor geschikte prepaid code.

Gedeeld beheer werkt alleen indien een sleutel wordt uitgedeeld aan een organisatie welke binnen het beheer platform als organisatie bekend is. Hiervoor moet de organisatie ook de benodigde beheerrechten in het platform heeft.

LET OP: Deze optie kan alleen worden ingeschakeld indien ook het beheer voor de ‘sloteigenaar’ voor vijf jaar is geactiveerd. Deze optie werkt dus niet in de gratis periode van drie maanden of nadat de beheerperiode van vijf jaar is afgelopen en niet wordt verlengd.

Deze optie wordt voor vijf jaar aan het ‘slot’ gekoppeld. Indien een ‘slot’ uit het platform wordt gewist en daarna opnieuw wordt aangemeld, zal de resterende beheerperiode weer beschikbaar zijn, mits aan bovengenoemde voorwaarde is voldaan. Daarbij wordt de einddatum op de oorspronkelijke einddatum teruggezet.